Xu hướng Digital Transfromation

Tại sao cần hệ thống thương mại điện tử – eCommerce?

Chuyển đổi mô hình kinh doanh – “business transformation/ digital transformation” và ứng dụng công nghệ vào kinh doanh đã trở thành một trong nhưng mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp trong nhưng năm gần đây khi mà các mô hình kinh doanh truyền thống đã được khai thác triệt để và dần trở nên nỗi thời.

 

Thương mại điện tử (eCommerce) được ra đời và đã chứng minh là xu thế không thể đảo ngược, rất nhiều mô hình kinh doanh thành công và đang lấn át các mô hình kinh doanh truyền thống như Ebay, Amazon, Alibaba, Lazadar, Tiki … do vậy thương mại điện tử là một trong nhưng công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp để chuyển đổi mô hình kinh doanh, nâng cao tính cạnh và là một kênh hiệu quả để quảng bá và phân phối hàng hóa, dịch vụ cho các doanh nghiệp của bạn với chi phí thấp và hiểu quả cao.

 

Các mô hình doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống 2TCommerce:

 • Doanh nghiệp sản xuất: cần một kênh phân phối hàng hóa online và quản lý các cấp đại lý phân phối của mình, và ngược lại để thu mua hàng hóa từ các nguồn cung cấp hàng của mình
 • Doanh nghiệp phân phối: cần một hệ thống phân phối online và quản lý các đối tác phân phối của mình ở các địa bàn khác nhau, và ngược lại để thu mua hàng hóa từ các đối tác của mình
 • Doanh nghiệp bán lẻ: cần một hệ thống bán lẻ hàng hóa online
 • Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: cần có một hệ thống online để cung cấp dịch vụ và ngược lại để tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ cho mình
 • Doanh nghiệp muốn sở hữu một hệ thống sàn giao dịch điện tử để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng để họ giao dịch, trao đổi hàng hóa dịch vụ

 

Các bước triển khai hệ thống 2TCommcerce

 • Tư vấn và tìm hiểu yêu cầu: chuyên viên tư vấn của AdbidingTech sẽ làm việc để tìm hiểu yêu cầu và tìm hiểu các hệ thống sẵn có trong tổ chức của bạn (cá nhân, doanh nghiệp) sau đó sẽ đề xuất phương án triển khai sơ bộ hệ thống 2TCommcerce (bao gồm cả việc tư vấn hệ thống hạ tầng phần cứng và mạng)
 • Phân tích yêu cầu chung: tại bước này, chuyên viên tư vấn giải pháp của AbidingTech sẽ làm việc với tổ chức của bạn để demo hệ thống và nhận yêu cầu của bạn sau đó sẽ đưa cho bạn một danh sách các chức năng đã đáp ứng được yêu cầu, các chức năng cần thay đổi, và các chức năng cần bổ sung
 • Phân tích yêu cầu chuyên biệt/ đặc thù: các yêu cầu đặc thù như tích hợp hệ thống, và kết nối với các hệ thống bên ngoài sẽ được các chuyên viên tư vấn (kỹ thuật) của AbidingTech làm việc với tổ chức của bạn để phân tích và đánh giá chi tiết sau đó đề xuất giải pháp kỹ thuật, ngoài ra chuyên viên phân tích nghiệp vụ sẽ phân tích các nghiệp vụ đặc thù để có đánh giá, tổng hợp chi tiết để triển khai
 • Lập kế hoạch triển khai: sau khi đã thống nhất xong yêu cầu và giải pháp đội triển khai của AbidingTech sẽ lập kế hoặch triển khai chi tiết và thống nhất với tổ chức của bạn để thực hiện.
 • Thực hiện: thực hiện việc sửa đổi cũng như phát triển các tính năng mới và kiểm tra.
 • Chuyển giao và đào tạo: hệ sẽ được triển khai trên môi trường pre-pruduction tổ chức của bạn có thể thực hiện việc kiểm tra và chuyên viên của AbidingTech sẽ chuyển giao và đào tạo cho bạn việc vận hành hệ thống
 • Vận hành: hệ thống sẽ được triển khai trên môi trường Production

 

Các hình thức triển khai và đầu tư 

 • Thuê hạ tầng và hệ thống 2TCommerce (SaaS and PaaS): AbidingTech sẽ triển khai và vận hành hệ thống, doanh nghiệp của bạn sẽ khai thác hệ thống và trả phí dịch vụ
 • Cùng đầu tư (Parnership Invesment): AbidingTech và doanh nghiệp của bạn sẽ kết hợp cùng đầu tư, AbidingTech sẽ đóng góp bằng nền tảng công nghệ 2TCommerce, phía doanh nghiệp của bạn sẽ đầu tư các phí khác: chi phí triển khai, vận hành hệ thống
 • Mua giải pháp (Software Solution Provider): AbidingTech sẽ cung cấp giải pháp hệ thống 2TCommcerce, doanh nghiệp của bạn sẽ vận hành và khai thác.