CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Nền tảng 2TCommerce Platform được thiết kế Flexible để có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau

1. Hybrid B2B and B2C: Thời trang, đồ công nghệ, sản xuất

2. B2B Wholesale: Thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm

3. S-Commerce: Siêu thị, bán lẻ, đồ điện tử

4. B2B: Liên kết doanh nghiệp, trao đổi dịch vụ, đấu giá

5. B2C: Bán lẻ, kinh doanh đa ngành

6. Mobile App: Kinh doanh trên thiết bị thông minh