Báo giá

BẢNG SO SÁNH CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG 2TCOMMERCE

TÍNH NĂNG LICENSE PACKAGES
Essential Advanced Enterprise Enterprise Plus
I Hệ thống sàn giao dịch – Market Place
1 Đăng ký người mua/người bán qua Google và Facebook x x x x
2 Tìm kiếm nâng cao (gợi ý tìm kiếm ảnh sản phẩm) x x x x
3 2TCommerce Social Chat (B2B-B2c Chat) x x
4 Tích hợp phân hệ Chat x x x x
5 Bộ lọc nâng cao x x x x
6 Vị trí x x x
7 Giao diện tương thích với màn hình điện thoại x x x x
8 Hỗ trợ SEO Sản phẩm x x x x
9 Hỗ trợ SEO cả Sàn bằng SiteLinks x x
10 Hỗ trợ đa ngôn ngữ x
11 Hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ x
12 Tự động nhận diện ngôn ngữ x x
13 Bộ lọc sản phẩm (nhãn hiệu, xuất xứ, vị trí, danh mục, đánh giá, giá cả) x x x x
14 So sánh sản phẩm x
15 Đánh giá sản phẩm x x x
16 Nhận xét sản phẩm x x x x
17 Danh sách yêu thích x x x x
18 Giỏ hàng của bạn x x x x
19 Mua ngay x x x x
20 Tra cứu trạng thái đơn hàng x x x x
21 Chuyển sản phẩm từ  danh sách yêu thích sang giỏ hàng x x
22 Chuyển sản phẩm từ giỏ hàng sang danh sách yêu thích x x
23 Mega Menu x x x x
24 Category 2 level x x x x
25 Category 3 level x
26 Sản phẩm bán x x x x
27 Sản phẩm cho thuê x x x
28 Sản phẩm dịch vụ x x x
29 Tìm kiếm nhà cung cấp x x x
30 Cho phép nhiều người tham gia bán hàng trên hệ thống x x x x
31 Lựa chọn tính phí trên mỗi giao dịch x x
32 Các gói thuê bao cho người bán x x x x
33 Gửi yêu cầu đặt hàng/báo giá (3 loại) x x
34 Gợi ý cho bạn x x x
35 Có thể bạn quan tâm x x x
36 Sản phẩm cùng loại x x x
37 Sản phẩm cùng xem x x x
38 Sản phẩm cùng mua x x
39 Bán buôn sản phẩm có khoảng giá x x
40 Sản phẩm bán có nhiều phiên bản x x x x
41 Mua sản phẩm tối thiểu x x x
42 Hiển thị từ khoá nổi bật x x x
43 Hiển thị thông báo từ sàn, từ đơn hàng x x
44 Hiển thị lọc theo các nhà cung cấp x x x x
45 Lọc sản phẩm trong nhà cung cấp x x x
46 Hồ sơ gian hàng x x x
47 Mapping domain cho mỗi gian hàng x x
48 Theo dõi nhà cung cấp x x
49 Bảng yêu cầu xác thực từ hệ thống x x
50 Tích hợp thanh toán Napas x x
51 Tích hợp lưu trữ hành vi người dùng x x
52 Nâng cấp tài khoản (từ người mua thành người bán) x x x
53 Nhận, gửi báo giá x x
II Hệ thống quản trị mua bán – Workspace
1 Hệ thống Dashboard (cho người bán, người mua) x x x x
2 Hệ thống Dashboard (cho hỗ trợ bán hàng, quản lý bán hàng) x x
3 Quản lý sản phẩm (Danh sách sản phẩm) x x x x
4 Tìm kiếm sản phẩm nâng cao x x x x
5 Tạo mới sản phẩm bán x x x x
6 Tạo mới sản phẩm bán có nhiều phiên bản x x x x
7 Lưu bản nháp của sản phẩm x x x x
8 Lịch sử sản phẩm x x x
9 Quản lý giá sản phẩm (Bán buôn) x x
10 Sao chép sản phẩm (sao chép nhanh từ sản phẩm đang có) x x x
11 Phê duyệt sản phẩm x x
12 Khóa sản phẩm x x x x
13 Quản lý số lượng sản phẩm (kho hàng) x x x
14 Quản lý nhóm sản phẩm x x x
15 Tìm kiếm nhóm sản phẩm nâng cao x x x
16 Tự động tạo nhóm sản phẩm nâng cao x x
17 Quản lý nguồn cung sản phẩm x x
18 Tìm kiếm nguồn cung sản phẩm nâng cao x x
19 Nhập sản phẩm hàng loạt (qua file excel) x x x
20 Lịch sử nhập sản phẩm x x x
21 Quản lý sản phẩm mẫu x
22 Tìm kiếm sản phẩm mẫu nâng cao x x x
23 Quản lý gian hàng mẫu x
24 Tìm kiếm gian hàng mẫu nâng cao x x x
25 Tạo sản phẩm từ sản phẩm mẫu, gian hàng mẫu x x
26 Quản lý bảo hành x x
27 Tạo chính sách bảo hành x x
28 Tìm kiếm bảo hành nâng cao x x
29 Phê duyệt chính sách bảo hành x x
30 Quản lý đổi trả x x
31 Tạo chính sách đổi trả x x
32 Tìm kiếm đổi trả nâng cao x x
33 Phê duyệt chính sách đổi trả x x
34 Quản lý báo giá x x x x
35 Tạo báo giá x x x
36 Tìm kiếm báo giá nâng cao x x
37 Lịch sử phiên bản báo giá, so sánh giá x x
38 In báo giá x x
39 Xuất báo giá qua excel x x
40 Gửi báo giá nhanh cho khách hàng x x
41 Quản lý – Phê duyệt yêu cầu/thương lượng x x
42 Tìm kiếm yêu cầu nâng cao x x
43 Chuyển tiếp yêu cầu cho các nhà cung cấp chỉ định x x x x
44 Chuyển tiếp yêu cầu tự động theo nhiều tiêu chí x x x
45 Hệ thống phân phối yêu cầu tự động tới người bán theo nhiều tiêu chí x x x
46 Chốt giá yêu cầu x x x
47 Đặt cọc cho yêu cầu x x x
48 In nhanh báo giá x x x
49 Tải về nhanh báo giá x x x
50 Đính kèm báo giá mẫu x x x x
51 Đặt lịch hiện yêu cầu đã xác thực x x
52 Cấu hình phương thức giao hàng x x x x
53 Thiết lập phí vận chuyển x x x x
54 Thiết lập khu vực vận chuyển x x
55 Tích hợp các hệ thống giao hàng x x
56 Cấu hình phương thức thanh toán x x x x
57 Tích hợp các hệ thống thanh toán x x
58 Quản lý đơn hàng (dành cho người bán) x x x x
59 Tạo đơn hàng thủ công (dành cho người bán) x x x
60 In đơn hàng x x x x
61 Xuất đơn hàng ra excel x x
62 Đăng ký nhanh thông tin khách hàng x x x
63 Lịch sử đơn hàng x x x x
64 Đặt lịch thanh toán tự động x x
65 Quản lý đơn hàng (dành cho người mua) x x x x
66 Tạo đơn hàng từ yêu cầu đã chốt (dành cho người mua) x x x x
67 In đơn hàng x x x
68 Xuất đơn hàng ra excel x x x
69 Quản lý phiếu giao hàng x x x x
70 Tạo phiếu giao hàng x x x x
71 In phiếu giao hàng x x
72 Xuất phiếu giao hàng qua excel x x
73 Tìm kiếm phiếu giao hàng nâng cao x x x
74 Xử lý hàng loạt phiếu giao hàng x x x
75 Quản lý phiếu thanh toán x x x x
76 Tạo phiếu thanh toán x x x x
77 Tìm kiếm phiếu thanh toán nâng cao x x x
78 In phiếu thanh toán x x x x
79 Xuất phiếu thanh toán qua excel x x
80 Thanh toán khi nhận hàng x x x x
81 Xử lý hàng loạt phiếu thanh toán x x x
82 Quản lý phiếu thu hồi (hàng cho thuê) x x x x
83 Tạo phiếu thu hồi hàng x x x x
84 Tìm kiếm phiếu thu hồi nâng cao x x x
85 In phiếu thu hồi x x
86 Xuất phiếu thu hồi qua excel x x
87 Xử lý hàng loạt phiếu thu hồi x x x
88 Quản lý hàng hư hỏng, sửa chữa x x x
89 Thu hồi hàng nhập kho x x x
90 Tạo phiếu sửa hàng x x x
91 Tìm kiếm phiếu sửa hàng nâng cao x x x
92 Xử lý hàng loạt phiếu sửa hàng x x x
93 In phiếu sửa hàng x x
94 Xuất phiếu sửa hàng qua excel x x
95 Quản lý thuê bao (cho người bán) x x x x
96 Nâng cấp gói thuê bao x x x x
97 Phân tích lợi nhuận kinh doanh x
98 Hệ thống báo cáo, biểu đồ x x
99 Quản lý hỏi đáp x x x
100 Tìm kiếm hỏi đáp nâng cao x x x
101 Tạo hỏi đáp thủ công x x x
102 Quản lý chương trình khuyến mãi x x x x
103 Tạo mã khuyến mãi x x x x
104 Tìm kiếm khuyến mãi nâng cao x x
105 Chương trình khuyến mãi nâng cao x x
106 Quản lý sổ địa chỉ x x x
107 Tìm kiếm địa chỉ nâng cao x x x
108 Nhập nhanh sổ địa chỉ từ excel x x
109 Xuất sổ địa chỉ qua excel x x
110 Tự động xác định địa chỉ x x
111 Quản lý danh bạ khách hàng(Dành cho người bán) x x x x
112 Tạo danh bạ mới x x x x
113 Tìm kiếm danh bạ nâng cao x x x
114 Nhập nhanh danh bạ từ excel x x
115 Xuất danh bạ qua excel x x
116 Thống kê nhanh trên danh bạ x x
117 Quản lý khách hàng bị chặn x x
118 Chặn khách hàng x x
119 Quản lý nhóm khách hàng x x
120 Tạo nhóm khách hàng thủ công x x
121 Tạo nhóm khách hàng tự động theo nhiều tiêu chí x x
122 Tìm kiếm nhóm khách hàng nâng cao x x
123 Nhập nhanh nhóm khách hàng từ excel x x
124 Xuất nhóm khách hàng qua excel x x
125 Quản lý danh bạ Nhà cung cấp(Dành cho người mua) x x x x
126 Tạo danh bạ mới x x x x
127 Tìm kiếm danh bạ nâng cao x x x x
128 Nhập nhanh danh bạ từ excel x x x x
129 Xuất danh bạ qua excel x x x x
130 Thống kê nhanh trên danh bạ x x x x
131 Quản lý khách hàng bị chặn x x x x
132 Chặn khách hàng x x x x
133 Quản lý danh sách người theo dõi x x
134 Quản lý đánh giá nhà cung cấp và sản phẩm x x x x
135 Đánh giá trực tiếp nhà cung cấp và sản phẩm x x x
136 Tìm kiếm đánh giá nâng cao x x x
137 Hồ sơ người dùng (Dành cho tất cả các loại User) x x x x
138 Thay đổi mật khẩu x x x x
139 Cấu hình Hồ sơ gian hàng (Hồ sơ người bán) x x x x
140 Quản lý danh sách cửa hàng x x x
141 Quản lý danh sách chứng chỉ x x x
142 Quản lý danh sách nhà máy x x x
143 Quản lý nhân viên (dành cho người bán) x
144 Kích hoạt tài khoản cho nhân viên x
145 Quản lý quyền hạn thao tác cho nhân viên x
146 Đăng ký nhân viên thủ công x
147 In danh sách nhân viên x
148 Nhập nhanh danh sách nhân viên qua excel x
149 Quản lý danh sách khiếu nại (cho người bán) x x x x
150 Tìm kiếm khiếu nại nâng cao x x x
151 Xử lý nhanh khiếu nại hàng loạt x x x
152 Quản lý danh sách khiếu nại (cho người mua) x x x x
153 Tìm kiếm khiếu nại nâng cao x x x x
154 Tạo khiếu nại đến người bán x x x x
155 Tạo khiếu nại đến Sàn x x x x
156 Quản lý danh sách khiếu nại (cho Hỗ trợ/Quản lí) x x x x
157 Tìm kiếm khiếu nại nâng cao x x x
158 Xử lý nhanh khiếu nại hàng loạt x x x
159 Quản lý mẫu Email x x x
160 Tìm kiếm mẫu Email nâng cao x x
161 Quản lý danh sách template token x x x
162 Quản lý cấu hình nhận thông báo từ Sàn x x
163 Thư viện ảnh x x
164 Quản lý nhà cung cấp(Hỗ trợ bán hàng/ Quản lý  bán hàng) x x
165 Quản lý nhóm nhà cung cấp x x x
166 Tạo nhóm nhà cung cấp thủ công x x x
167 Tạo nhóm nhà cung cấp tự động theo nhiều tiêu chí x x x
168 Tìm kiếm nhà cung cấp nâng cao x x x
169 Quản lý công việc x
170 Quản lý nhóm hỗ trợ(Quản lý bán hàng – Phân công hỗ trợ) x x
171 Tạo nhóm  thủ công x x
172 Tạo nhóm  tự động theo nhiều tiêu chí x x
173 Tìm kiếm nhóm nâng cao x x
174 Quản lý danh bạ nhóm Quản lí bán hàng/Hỗ trợ bán hàng x x
175 Tạo danh bạ mới x x
176 Tìm kiếm danh bạ nâng cao x x
177 Nhập nhanh danh bạ từ excel x x
178 Xuất danh bạ qua excel x x
179 Thống kê nhanh trên danh bạ x x
180 Kết nối mạng xã hội (bán hàng đa kênh) x
181 Quản lý yêu cầu hỗ trợ x x
182 Tìm kiếm yêu cầu nâng cao x x
183 Xử lý nhanh yêu cầu hàng loạt x x
184 Cấu hình SEO cho sản phẩm x x
185 Quản lý danh sách thông báo từ Sàn x x x
186 Cấu hình tăng cường bán hàng x
187 Sản phẩm cùng giá x
188 Sản phẩm nổi bật x
189 Sản phẩm cùng mua x
190 Sản phẩm đã xem x
191 Quản lý danh sách người mua cho Hỗ trợ/Quản lý x
192 Đăng ký nhanh người mua mới x
193 Tìm kiếm người mua nâng cao x
194 Nhập nhanh danh sách từ excel x
195 Xuất danh sách qua excel x
III Hệ thống quản trị Sàn – BackOffice
1 Quản lý phân quyền x x x x
2 Quản lý quyền truy cấp x x x
3 Quản lý danh mục sản phẩm và nhà cung cấp x x x x
4 Quản lý các danh mục hệ thống x x x x
5 Quản lý chiến lược hiển thị giao diện MarketPlace x x
6 Quản lý hỗ trợ bán hàng x x
7 Quản lý bán hàng x x
8 Quản lý nhiều công việc x x
9 Tra cứu hành vi người dùng x x
10 Ghi nhận lịch sử thay đổi nội dung thông tin của người dùng x x x
11 Quản lý thay đổi quy tắc kinh doanh x
12 Quản lý hạn chế dữ liệu x
13 Cấu hình Đa ngôn ngữ x
14 Quản lý và cấu hình các gói thuê bao x x x
IV Quản lý Hệ thống hỗ trợ sàn  x x x
V Phân hệ AI & Machine Learning x
VI Phân hệ BI và phân tích kinh doanh x
VII Mobile Apps (iOS & Android Native App) Tùy chọn

Download :  Hồ sơ 2TCommece

Về Chúng Tôi

Abiding Technology Investment là một công ty đầu tư phát triển công nghệ với những cá nhân xuất sắc, các chuyên gia hàng đầu nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ cho thị trường UK, US, AU.

Với  mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức tích lũy nhiều năm của mình để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn, giúp bạn chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình kinh mô hình kinh doanh mới – mô hình kinh doanh số, và giúp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào công việc kinh doanh của mình để nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và khai thác tối đa thị phần trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Hãy cùng đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi số để nắm bắt tương lai của chúng ta.

  • Tầng 2, Tòa Trường Thành, Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội.

  • +84(0) 90-247-1166/ +84 (0) 868 463339

  • Email: contact@abidingglobal.com

Liên hệ